Komplexní řešení pro dopravu

Snížení nákladů a automatizace procesů

S využitím posledních technologií realizujeme systémy pro oblast dopravy, ale i dalších segmentů jako jsou retail, velkoobchodní distribuce, přeprava a logistika. Kvalita řešení a míra inovace pomáhá snížit provozní náklady při zachování všech klientových požadavků, samozřejmostí je i vlastní vývoj HW a SW, poradenství a podpora.

Nejnovější technologie a řešení na míru

Otevřené odbavovací systémy

Při realizaci odbavovacích systémů se soustředíme na standardizované a technologicky otevřená řešení, která pro naše klienty znamenají nezávislost na dodavateli a v konečném důsledku úsporu finančních prostředků.

Softwarová podpora

Systematicky rozšiřujeme softwarovou podporu našich produktů. Význam software totiž v posledních letech výrazně vzrostl a v realizovaných systémech hraje klíčovou roli. Poskytujeme také podporu při integraci se stávajícími produkty a systémy.

Servis 24/7

Realizací projektu vše teprve začíná. Je nutné projekt provozovat a udržet na špičkové úrovni. Proto klientům poskytujeme služby servisního střediska s nepřetržitým provozem s cílem plně využít instalované produkty a technologie.

Řekli o nás

TELMAX zajišťuje servis a rozvoj celého systému. Dodané produkty, aplikace i následný servis splnili naše očekávání a se spoluprací jsme spokojeni

GPS sledování polohy vozidel, dispečerský systém G-TEL a GSM přenosy dat

Jiří Nekvinda | MANAŽER IT, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY A.S.
více
Společnost TELMAX dodržela veškeré smluvní podmínky, některé funkcionality byly dokonce dodány nad rámec zadání v původní ceně projektu

Samoobslužný odvod tržeb od řidičů a bezhotovostní výdej jízdenek pro doplňkový prodej

Mgr. Oldřich Hanuš | VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVNÍ ODBAVOVACÍ SYSTÉM, DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA PRAHY, A.S.
více