Reference

GPS sledování polohy vozidel, dispečerský systém G-TEL a GSM přenosy dat

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. | 2010

V první fázi projektu se realizoval systém GSM přenosu dat z/do vozidel ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (dále jen AVČ). Jednalo se zejména o data z/do odbavovacího systému. V průběhu roku 2010 se systém začal postupně vybavovat také GPS sledováním polohy vozidel. Realizovala se také dodávka dispečerského software G-TEL.

Projekt ve zkratce

  • realizace GSM přenosů dat z/do vozidla
  • on-line GPS sledování polohy vozidel
  • dispečerský systém G-TEL

Implementací tohoto systému došlo k výraznému zkvalitnění přenosu a doručení dat a tím i k úspoře provozních finančních prostředků, není totiž nutné aby technici AVČ osobně vyčítali vozidla mimo provozovny.

Nasazení dispečerského systému G-TEL poskytuje informace o poloze vozidla v grafické i textové podobě a zejména pak informace o aktuální odchylce od jízdního řádu.

TELMAX s.r.o. zajišťuje servis a rozvoj celého systému. Dodané produkty, aplikace i následný servis splnili naše očekávání a se spoluprací s firmou TELMAX s.r.o. jsme spokojeni", říká Jiří Nekvinda, Manažer IT