Služby

Vývoj software

Vývoj software pro nás znamená proces od analýzy až po zaškolení a dlouhodobou podporou. Najít na trhu softwarový
produkt, který by řešil Váš problém na 100 % je téměř zázrak. Obvykle budete nuceni přizpůsobit se softwaru, případně kombinovat několik různých řešení. A právě to Vám pomůžeme změnit. Přizpůsobíme program Vašim potřebám.

Společnost TELMAX s.r.o. doplnila původně dodaný systém o funkcionalitu, která podstatně zvýšila spolehlivost
přenosu dat, naprogramovala softwarové aplikace přesně dle našich potřeb.
Jiří Nekvinda, manažer IT ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Kromě standardního prostředí operačního systému Windows 7 a vyšší máme bohaté zkušenosti zejména s vývojem
pro platformy, využívající operační systémy Windows CE, Windows Mobile a Linux. Software pro handheld, PDA,
SmartPhone apod.

V případě potřeby doporučíme a případně dodáme i potřebný hardware jako jsou počítače, počítače v průmyslovém a mobilním provedení průmyslová PDA apod. Rovněž tak pro nás není cizí programování jednočipových mikropočítačů, hradlových polí a pod, kde dokážeme i navrhnout příslušný hardware.

 • vytvoříme plně funkční program se 100 % použitelností
 • dodáme v dohodnutém termínu
 • připravíme dokumentaci
 • zaškolíme
 • zajistíme stálou podporu na telefonu tak jako vzdálenou správu přes internet
 • nabídneme výhodný upgrade

Vývoj hardware

Na zakázku navrhujeme a vyrábíme elektronické systémy a zařízení. Nabízíme služby týkající se návrhu elektrických
obvodů, osazení plošných spojů a výroby funkčních prototypů. Umíme navrhnout mechanické uspořádání a zkompletovat elektronické zařízení. Zajistíme integraci nového elektronického systému do vaší technologie.

Plošné spoje

Nabízíme vývoj plošného spoje. Formou subdodávky zajišťujeme výrobu plošných spojů. Provádíme osazení, oživení
a testování plošného spoje. Nabízíme výrobu funkčních prototypů a kusovou výrobu. Větší objem zakázek řešíme
subdodávkou, která představuje strojní osazení a test hotového plošného spoje.

Firmware

Součástí dodávky elektronického systému je firmware. Navrhujeme programové vybavení procesorů a programovatelných logických součástek navrhovaného elektronického systému a systémů navazujících.

Kritéria návrhu HW

Při návrhu elektronického systému zohledňujeme tato kritéria:

 • funkčnost
 • normy
 • klimatická a mechanická odolnost
 • dostupnost a cena použitých součástek
 • realizace a cena plošného spoje
 • způsob osazování a testování