Reference

GPS sledování polohy vozidel, dispečerský systém G-TEL a GSM přenosy dat, integrace do systému Inteligentních zastávek

ARRIVA MORAVA a.s. | 2010 – dosud

Na území města Olomouce funguje systém tzv. Inteligentních zastávek. Tyto zastávky však zobrazovaly informace pouze o příjezdech/odjezdech vozidel Dopravního podniku města Olomouce, a.s. Informace o vozidlech ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen AM), i když na těchto zastávkách také zastavovala, zobrazovány nebyly. Cílem první fáze projektu byla tedy integrace AM do systému Inteligentních zastávek na území města Olomouce. Další etapa projektu je plošné vybavení 770 vozidel AM systémem GPS sledování polohy a nasazení dispečerského systému G-TEL.

Projekt ve zkratce

  • integrace do systému Inteligentních zastávek
  • realizace GSM přenosů dat z/do vozidla
  • on-line GPS sledování polohy vozidel
  • dispečerský systém G-TEL

V první fázi projektu proběhla analýza technického řešení systému Inteligentních zastávek. Poté bylo zpracováno technické řešení, které zajistilo propojení dvou nezávislých systémů - tedy Inteligentních zastávek s dispečerským systémem G-TEL.

Po úspěšném spuštění první fáze projektu se postupně začala vybavovat zbývající vozidla VTM technologií pro GPS sledování polohy. Zároveň došlo k nasazení dispečerského systému G-TEL do provozních oblastí VTM.