Reference

Jak jsme Dopravnímu podniku Ostrava pomohli zjednodušit odbavovací systém a rozjet první bezpapírovou MHD v Česku

Dopravní podnik Ostrava a.s. | 07/2019 – 12/2019

Projekt ve zkratce

 • dodávka automatů pro výdej ultralight karet
 • UX softwaru pro výdejní automaty
 • vývoj softwaru pro vzdálenou správu systému
 • vývoj analytického softwaru
 • vývoj specifického hardware automatu pro komunikaci
 • automaty umožňují také dobíjení plastových čipových karet
10 mil. Kč
roční úspora provozních nákladů
60 000+
ultralight čipových karet vydaných za 1Q/2020
20
instalovaných jízdenkomatů

Vývoj a realizace inovativního řešení, které šetří provozní náklady

Ostravský dopravní podnik (DPO), třetí největší v Česku, má pověst průkopníka inovací v městské hromadné dopravě. Ke konci roku 2019 se jako první v zemi rozhodl ukončit prodej papírových jízdenek. Ty měly nově nahradit levné papírové karty s čipem (kreditní jízdenky), které je možné po dobu jejich životnosti opakovaně dobíjet.

Společně s firmou Diebol Nixdorf s.r.o. jsme měli na starosti uvést do provozu nový systém inovativních jízdenkomatů na výdej kreditních jízdenek.

Sjednocení odbavovacího systému

V roce 2019 používal DPO dva typy odbavovacích zařízení – validátory pro čipové a bankovní karty a označovače papírových jízdenek. Ty už ale po 25 letech dosluhovaly a vyžadovaly výměnu. Místo nákladné investice do nových označovačů se DPO rozhodl využít už existující infrastruktury pro čipové a bankovní karty. Zavedení kreditních jízdenek tak umožnilo oba systémy sjednotit, což vedle úspor znamená například i snazší reporting.

Pečlivě hlídané termíny, dodávka i s rezervou na testovací provoz

S nutností dodržet termín jsme se vypořádali díky detailnímu rozplánování projektu a důsledné kontrole dodržování harmonogramu jednotlivých etap.

Zohlednění potřeb zákazníka

Vedle jízdenkomatů a jejich softwaru jsme dodávali také backoffice, který zahrnoval přípravu dat a nastavení automatů (skladba prodeje, ceny apod.), vytvoření systému pro monitoring stavu automatů a jejich vzdálenou správu a systém pro základní vyhodnocení a statistiky (přehledy tržeb a prodejů) s možností řešení zákaznických dotazů.

Jízdenkomaty s řadou pokročilých funkcí

Výdejní automaty ultralight čipových karet jsou první svého druhu v Česku. Navíc neslouží jen k vydávání jízdenek, ale například i k zobrazování aktuálních dopravních informací.

Jednoduchost především

Při tvorbě ovládacího rozhraní automatu i softwaru pro zaměstnance dopravního podniku jsme se řídili stejným kritériem – maximální jednoduchostí. Díky rokům zkušeností se podařilo vytvořit systémy, jejichž intuitivní ovládání ocenil jak dopravní podnik, tak cestující.

 1. Kreditní jízdenka
  Ultralehká papírová jízdenka s čipem umožňuje pořízení krátkodobé časové jízdenky nebo opakované nabití kreditu a následné platby za jízdy. Pořizovací cena jedné jízdenky je cca 7 Kč, platnost 365 dní.
 2. Aktuální informace pro cestující
  Řešení jsme navrhli tak, aby dopravní podnik mohl využít své stávající softwarové prostředky pro ovládání toho, co se na monitorech bude zobrazovat. Systém umožňuje vyhledání spojení, grafické znázornění změn v dopravě, zobrazení videí apod.
 3. Nákup jízdních dokladů na bankovní kartu nebo čipovou kartu dopravce
  Cestující využívající další způsoby odbavení mohou automaty využít k nahrání jízdenek.

"I díky spolupráci se společností TELMAX jsme přechod na plně elektronické jízdné zvládli. Instalace jízdenkomatů na kreditní jízdenky představovala poslední chybějící kamínek do kompletní mozaiky elektronického odbavení našich cestujících. Výsledný systém je zcela unikátní a Ostrava je díky němu teprve druhým městem na světě po Londýně, kde odbavení cestujících funguje na tak technologicky pokročilé úrovni."

Ing. Michal Scholz, vedoucí odboru přepravy a tarifu DPO Ostrava

"Je radost posouvat možnosti odbavení cestujících neustále dopředu a prošlapávat nové cesty. Pro Ostravu jsme vytvořili moderní a efektivní systém zohledňující všechny speciální požadavky zadavatele. Rádi jsme přispěli tomu, že tak velký krok, jako je zrušení papírových jízdenek, proběhl hladce, a navíc zvýšil komfort cestujících."

Ing. Milan Absolon, CEO TELMAX

Pomůžeme i vašemu projektu.
Dejte vědět!

+420 739 430 368
info@telmax.eu