Reference

Analýza celkového řešení regionální multifunkční čipové karty

Statutární město České Budějovice | 2006

Statutární město České Budějovice uvažovalo o zavedení městské multifunkční čipové karty, média, které by zvýšilo komfort poskytovaných služeb občanům města. Projekt byl představen veřejnosti pod názvem „Metropolitní karta“.

Cílem studie bylo tedy zmapovat možnosti využití metropolitní karty v prostředí města České Budějovice, v oblastech jako např. doprava, parkování, PKI, sport, kultura apod. a stanovit finanční a časovou náročnost projektu.

Výstupy studie byly prezentovány v radě města, která Studii přijala a rozhodla o dalším pokračování v realizaci projektu „Metropolitní karty“.

Realizovaná Studie splnila naše očekávání a se spoluprací s firmou TELMAX s.r.o. jsme spokojeni.", říká Ing. Ivana Popelová, 1. náměstek primátora.