Reference

Jak jsme během pouhých 10 měsíců vytvořili nový odbavovací systém pro největší český dopravní podnik

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 05/2017 – 11/2017

Projekt ve zkratce

  • otevřený systém šitý na míru
  • řešení bez využití validátoru, vysoký uživatelský komfort
  • akceptace dopravních čipových karet
  • akceptace bezkontaktních bankovních karet
  • moderní e-shop
  • snadná obsluha zařízení pro revizory i v předprodeji
84
předprodejních míst
přes 1 mld. Kč
peněžní tok v systému během prvního roku provozu
přes 2,8 mil.
kontrol cestujících během prvního roku provozu

10 měsíců od prvních analýz po zkušební provoz

Mission: Critical

Pražský dopravní podnik používal v letech 2006–2016 proprietárně uzamčený (vendor locked) systém Opencard. Vzhledem ke sporům dodavatele s vedením města neexistovala pro toto řešení technická podpora, a hrozilo, že v roce 2016 přestane Opencard fungovat a budou ji muset nahradit papírové časové kupóny.

Za daných okolností bylo klíčové, aby náhrada Opencard vznikla co nejrychleji. A aby šlo o otevřené řešení, které bude nezávislé na jeho dodavateli. Práce na dopravním systému pro největší dopravní podnik v Česku je výzvou sama o sobě, další okolnosti nám ji rozhodně neusnadňovaly.

05/2017 – Mapujeme potřeby všech, kdo se systémem přijdou do styku

Pro tvorbu zadání nového systému jsme vytvořili společný tým našich expertů a expertů z pražského dopravního podniku. Abychom mohli zohlednit potřeby všech budoucích uživatelů systému, byli v týmu nejen členové managementu, ale i třeba pokladní, kteří dobře znali nejběžnější požadavky cestujících.

09/2017 – Zadavatel na poslední chvíli mění požadavky

Práci na novém řešení výrazně komplikovalo už to, že nikdo neznal popis stávajícího systému Opencard. Nebylo tedy na co navazovat. V pokročilé fázi projektu navíc zadavatel rozhodl o vytvoření nového multikanálového odbavovacího systému integrujícího i příměstské linky dalších dopravců. Již téměř hotový systém jsme tak museli upravit tak, aby odpovídal novým požadavkům. Přesto jsme byli schopni v termínu odevzdat funkční systém včetně tokenizačního klíče.

11/2017 – Finišujeme včas včetně testování a zaškolení personálu

Součástí zadání bylo i zaškolení obsluhy více než 70 předprodejních míst a více než 150 revizorů.

Naše ambice: maximální jednoduchost pro všechny uživatele

Správa čipových karet

Součástí projektu byla také tvorba aplikace pro správu čipových karet městských organizací, na které systém umožní nahrát jízdné.

E-shop

Na tvorbě nákupního procesu a samotném designu se podílel pražský dopravní podnik. Výsledkem je jednoduchý a funkční e-shop.

Revizorská čtečka: na míru vyvinutý hardware i software

Při vývoji jsme se zaměřili na atypický design revizorské čtečky. Cestující totiž daleko více důvěřují revizorské čtečce s atypickým designem než např. čtečce v mobilním telefonu (zde se bojí, že jim někdo ukradne data po přiložení např. bankovní karty).

"Od května roku 2017 jsme začali se společností TELMAX vyvíjet nový odbavovací systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Spolupráce a komunikace se společností TELMAX s.r.o. byla a stále je na vysoké úrovni od samého začátku, stejně tak technické znalosti a zkušenosti jejích zaměstnanců. V průběhu vývoje, a následně i implementace se společnost TELMAX vypořádala i s náhlými změnami v celém projektu odbavovacího systému. Celý systém byl připraven ke spuštění na konci března 2018, tedy po cca deseti měsících vývoje."

Ing. Marek Solich, vedoucí odd. 410130 Provoz DOS, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

"Pro Prahu jsme vyvinuli plně otevřený systém, který je na nás nezávislý. Chceme, aby s námi naši zákazníci spolupracovali ne z donucení, ale protože jsou s naší prací spokojení."

Miroslav Slavík, MBA, CEO TELMAX

Pomůžeme i vašemu projektu.
Dejte vědět!

+420 739 430 368
info@telmax.eu