Reference

INNO TELMAX

| 2016-2019

Projekt ve zkratce

Projekt INNO TELMAX

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004800

Tento projekt je financován z ERDF http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/E/Evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-(ERDF-Europe prostřednictvím OP PIK https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/

Název programu podpory: Aplikace

 Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

 Investiční priorita: Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013

 Specifický cíl: SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“

 Žadatel projektu: TELMAX s.r.o.

 Realizace projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

 Rozpočet: 20 473 914 Kč

 Dotace: 8 831 104,20 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je vývoj komplexního řešení dopravně odbavovacích systémů. Dosud nejsou na trhu k dispozici odbavovací zařízení (terminály), která by kombinovala odbavování cestujících pomocí dopravních bezkontaktních karet, bankovních bezkontaktních karet (VISA atp.), papírových jízdenek a automatizovaných systémů na čtení SMS jízdenek. V současné době je nutné tyto zařízení používat odděleně.