Reference

Projekt 3D Telmax

| 2022

Projekt ve zkratce

Společnost Telmax s.r.o. získala dotaci na realizaci projektu 3D Telmax.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026032

 

Záměrem projektu je prostřednictvím inovace části výrobního procesu dosáhnout další inovace vyvinutého produktu a uvést jej v požadovaném rozsahu na trh.

Inovace příslušné části výrobního procesu bude dosaženo pořízením a spuštěním provozu nové výrobní technologie prostřednictvím 3D tisku, kterému předchází stavební úprava vybraných výrobních prostor.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora je poskytována prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Inovace.