Reference

Platební terminály Plzeňské karty

Plzeňské dopravní podniky a.s. | KVĚTEN 2004 - DOSUD

Projekt multifunkční městské čipové karty v Plzni byl uveden do provozu 1. května 2004. Od té doby prochází neustálým rozvojem, v jehož rámci bylo třeba jednoduše vyřešit rozšíření akceptačních míst plzeňské karty u partnerských organizací a také spuštění bonusového systému. Cílem bylo nabídnout držitelům karty větší možnosti využití než jen v dopravě a také motivovat držitele k používání karty bonusovým systémem. Součástí projektu byl i vývoj SAM modulu Plzeňské karty.

Projekt ve zkratce

 • realizace projektu v průběhu 145 dní
 • kompaktní platební terminál a podpůrný backoffice
 • akceptace Plzeňské i bankovní karty
 • využití věrnostního systému s možností vlastní konfigurace
 • minimalizace provozních nákladů

Rozšíření stávající akceptační sítě

Původní vybavení akceptačního místa Plzeňské karty bylo založeno na klasickém osobním počítači s monitorem, ke kterému byla připojena čtečka bezkontaktní čipové karty (Plzeňské karty) a tiskárna pro tisk dokladů. Ovšem ne u každého partnera byl dostatečný prostor pro umístění PC s tiskárnou a ve spojení s vysokou finanční náročností toto znemožňovalo síť akceptačních míst rozšiřovat.

Bylo potřeba přijít s řešením, které bude levnější a také méně rozměrné a které bude umožňovat jednoduchým způsobem rozšíření stávající akceptační sítě plzeňské karty. Kritériem bylo také umožnění využití platebních terminálů třetími subjekty, kterým bude k dispozici věrnostní systém.

Kompaktní platební terminál

Řešení je založeno na kompaktním platebním terminálu a robustním podpůrným backoffice. Tento terminál je schopen akceptovat nejenom plzeňskou kartu (Mifare Clasicc i Mifare DESFire), ale je také připraven na akceptaci bankovních karet. Terminál je oproti klasickým vybaven zámkem proti zcizení z přepážky. Konektivita terminálu je zajištěna pomocí GSM, Ethernetu nebo telefonního modemu.

Backoffice TELCON a jeho modularita

Backoffice TELCON zajišťuje konfiguraci celého systému platebních terminálů, sleduje a informuje prostřednictvím e-mailů o provozním stavu jednotlivých zařízení. Obsahuje moduly jako např.:

 • Uživatelé terminálů
 • Subjekty
 • Typy terminálů
 • Zálohování
 • Statistiky a komunikaci se zúčtovacím centrem (pravidelná aktualizace blacklistů, aktivace a dekaktivace zařízení a export uskutečněných transakcí)
 • Rozesílání aplikací a firmware pro terminály atd.

Backoffice je postaven na WEB architektuře s databázovým serverem. Umožňuje připojení z libovolného počítače vybaveného internetovým prohlížečem.

Partneři klienta mohou přes webové rozhraní backoffice TELCON konfigurovat dle svých představ věrnostní systém pro držitele plzeňské karty (výhody pro držitele dle obratu, počtu transakcí apod.).

Průběh implementace

Na realizaci celého projektu bylo k dispozici 145 dnů. Po akceptaci prováděcího projektu probíhala implementace požadavků klienta. Změny se týkaly software pro platební terminály ale i podpůrného backoffice. Po první fázi testování klientem následoval pilotní produktivní provoz u externího partnera a po týdenním ostrém provozu finální akceptace díla.

Splnění požadavků a snížení nároků na provozní náklady

Systém umožňuje velmi rychle a jednoduše vybavit obchodní místo partnera platebním terminálem a umožnit tak partnerovi akceptovat plzeňskou městskou kartu, jejíž emise čítá cca 150 000 držitelů. Partner poté může nabídnout držiteli karty věrnostní systém, který může pomocí podpůrného backoffice TELCON nakonfigurovat dle svých představ. Systém platebních terminálů ve srovnání s původním řešením také minimalizuje nároky na provozní náklady.