Reference

Inovační voucher Telmax – CZTI

| 2023

Projekt ve zkratce

Inovační voucher Telmax – EZÚ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023472

Předmětem projektu je provedení homologačních zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu a vhodnost z hlediska bezpečnosti elektrického zařízení.

 Ke stažení zde:

https://www.agentura-api.org/cs/metodika/povinna-publicita/

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií