Reference

Projekt INTEG

| 2022

Projekt ve zkratce

Společnost Telmax s.r.o. získala dotaci na realizaci projektu INTEG TELMAX.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024466

Předmětem projektu je vývoj "IOS - integrovaného odbavovacího software".

Jedná se o komplexní SW řešení pro sektor veřejné dopravy, které bude kombinovat platební, dohledový a řídicí systém včetně uceleného backoffice pro správu uživatelských karet pasažérů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora je poskytována prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu podpory Aplikace.