Trhy

Bezkontaktní platby

Systémy bezkontaktních plateb zaznamenávají rychle rostoucí trend, kdy jsou zaměřeny na rychlost a jednoduchost a pohodlí a to jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Spotřebitelé mohou jednoduše přikládat svoji bezkontaktní kartu nebo NFC mobilní telefonu na čtečky, které umožňují autorizaci transakce bez nutnosti zadat PIN nebo se podepsat. Časy transakcí se zkracují, což vede ke zvýšení objemu prodeje.

TELMAX poskytuje flexibilní platformu platebního systému. Čtečky a terminály, lze snadno integrovat do maloobchodních aplikací a také otevřených dopravních kartových systémů. Ať už se jedná o standardní bezkontaktní dopravní karty, bezkontaktní karty EMV nebo NFC mobilní telefony, jsme připraveni poskytnout rychlé a efektivní platební řešení.

Reference

  • DP Plzeň