Trhy

Autoškoly

Nabídněte svým studentům bezpečné začátky praktické výuky řízení osobního automobilu. Trenažer svou kontsrukcí plně nahrazuje skutečné vozidlo od funkčnosti palubní desky přes silové působení ovládacích prvků až po simulaci zvuků. To vše doprovází virtuální realita, elektronický instruktor i průběžné vyhodnocování nácviku pro neustálý vývoj řidičů.

Díky trenažeru také můžete nabídnout nácvik situací, se kterými se studienti nemusí reálně v průběhu autoškoly potkat (rizikové povětrnostní podmínky, různé terény, atp.).

Nabízíme

  • prodej řidičských trenažerů
  • pronájem řidičských trenažerů

Z historie

Trenažér pro autoškoly se v průběhu času stal pevnou součástí základní výuky. Výroba trenažerů má v České republice velmi dlouhou tradici, která odkazuje až ke kořenům v sedmdesátých letech, kdy Automobilový opravárenský závod v Olomouci začal vyrábět první trenažery. V osmdesátých letech byly trenažery vyráběny ve velkých množstvích a vyváženy do mnoha zemí bývalého RVHP ale i například do exotického Vietnamu.

V devadesátých letech se výroby a vývoje ujala firma JKZ spol. s r.o., která je vyráběla až do roku 2021, kdy JKZ fúzovalo s TELMAX. Dodávky v poslední době směřovaly především na trh České a Slovenské republiky.

Reference

  • Česko (více než 150 trenažerů v autoškolách ČR, Policie ČR, Armády ČR)
  • Slovensko
  • Polsko
  • Rusko
  • Rakousko
  • Indie
  • Vietnam

Související produkty